Untitled Document

ตราประจำโรงเรียนเก่าตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนสัญลักษณ์โรงเรียน
เรือสำเภา เป็นสัญลักษณ์ของการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า นำมาซึ่งรายได้ ความอยู่ดีกินดีของ ประชากร
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา และวัฒนธรรม
ดวงอาทิตย์สีแดง เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่ส่องนาวา สู่ความสำเร็จ
คลื่นสีน้ำเงิน เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกแห่งการศึกษา

ตราประจำโรงเรียน ใช้จนถึงปีการศึกษา 2553


สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงินตราประจำโรงเรียน ใช้ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2554)